Kjøpsbetingelser :


Ved bestilling av instrument skal det inngås skriftlig avtale.
Denne avtalen gir livstidsgaranti mot fabrikasjonsfeil og materialfeil til originalkunden, ellers normal garantitid etter kjøpsloven.
Garantien dekker ikke normal slitasje eller skader ved uforsiktig bruk.

Prisen dekker planlegging, bygging og deler/materialer. Deler og materialer spesifiseres på eget ark evt. tegning.
Prisen kan økes i samråd med kunden om det oppstår omstendigheter utenfor tjenesteyters kontroll, f.eks. økte priser på deler og materialer.
Ved forsinkelser i arbeidet skal kunden varsles snarest mulig.

Normalt betales halve kjøpesummen, evt. annen sum etter avtale som forskudd når kjøpekontrakten undertegnes. Resten betales ved levering, eller etter annen avtale.

Om kunden omgjør avtalen, kan forskuddet/deler av forskuddet beholdes av tjenesteyter (håndverkertjenestelovens §39 og §40) om tjenesteyter har lidd økonomisk tap som følge av omgjørelsen.
Om instrumentet videreselges til normal pris av tjenesteyter etter omgjort salg og tjenesteyter ikke har lidd økonomisk tap ved omgjort salg, kan innbetalt forskudd returneres etter avtale når instrumentet er betalt.

Reparasjoner og endringer av instrumentet som ikke kan regnes som vedlikehold må avtales med selger for garantiens gyldighet.
Skader påført instrumentet ved ikke- autoriserte reparasjoner dekkes ikke av garantien.
Selger har ansvar for instrumentet i den stand det leveres.

«