Eget system på Nilsengitaren.


SARPSBORG ARBEIDERBLAD 9.september 2000

Instrumentmaker Terje Mentyjærvi beskriver hva som gjør Nilsengitaren spesiell:
Strengene på en elektrisk gitar er alltid av et magnetisk ledende materiale. Når en magnetisk ledende streng vibrerer i et magnetfelt, endrer den feltet. Når man har en elektrisk leder i et magnetfelt som endrer seg, vil den forsøke å motvirke endringen ved å skape strøm (Induksjon).
PATENT : Sarpsborgmannen Nils Robert Nilsen fikk i juni 1949 patent på et spesielt elektroakustisk system til bruk på musikkinstrumenter.
Systemet ble blant annet brukt på Nilsengitaren, den første norsk-produserte elektriske gitaren.
Denne Strømmen kan forsterkes opp og skape lyd via en høytaler.
På en "vanlig" elektrisk gitar er mikrofonen plassert under strengene. Den består av en magnet og en spole av lakkert kobbertråd (elektrisk leder).
Signalet fra en slik mikrofon er vanligvis ganske kraftig, og kan sendes rett i en forsterker.
Nilsengitaren er mer komplisert:
Magneten ligger under strengene, men har ingen spole.
Strengene er normale stålstrenger, og er både magnetisk og elektrisk ledende.
Når man spiller, endres magnetfeltet.
Den eneste elektriske lederen systemet er strengene. De skaper en elektrisk strøm som virker motsatt av den magnetiske endringen.
Nilsen brukte denne strømmen i strengene som signal til en forskerer/høytaler.
Denne strømmen finnes i alle elektriske gitarer, men blir bare brukt av Nilsen.
Dette signalet er imidlertid svakt, og må forsterkes før det kan brukes. Nilsen jobbet mye med radioer, og kunne vikle/få viklet transformatorer selv.
Dette er en viktig del av patentet.
Signalene fra hver streng ble filtrert separat (med kondensatorer) og sendt inn i hver sin inngangsspole i en transformator med en utgangsspole.
Lydkvaliteten fra hver enkelt streng var svært forskjellig fra de andre, og han har lagt mye arbeid i å balansere strengene til hverandre med forskjellige kondensatorverdier og størrelser på primærspoler i transformatoren.
Trearbeidene ble utført av en lokal møbelsnekker, som Terje Mentyjærvi svært gjerne vil komme i kontakt med.

INGRID AUNE (tekst)